παράγωγα υδραζιδίου

 
Τα παράγωγα υδραζιδίου είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι αντιβακτηριακοί παράγοντες δραστικοί μόνο κατά του Mycobacterium. Είναι βακτηριοκτόνα σε δράση και εργασία παρεμβαίνοντας στο μεταβολισμό βακτηριακών πρωτεϊνών, νουκλεϊνικών οξέων, υδατανθράκων και λιπιδίων. Τα παράγωγα υδραζιδίου χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία ή πρόληψη της φυματίωσης.

Ιατρικές καταστάσεις που σχετίζονται με παράγωγα υδραζιδίου