αφυριδογένεση, συγγενής

Importan; Είναι πιθανό ότι ο κύριος τίτλος της αναφοράς Αφιμπρενογοναιμία, Συγγενής δεν είναι το όνομα που περιμένατε. Ελέγξτε την καταχώριση συνωνύμων για να βρείτε τα εναλλακτικά ονόματα και υποδιαιρέσεις διαταραχών που καλύπτονται από αυτήν την αναφορά.

Η συγγενής αμφιβρινεγκεναιμία είναι μια σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την απουσία συγκεκριμένης ουσίας (πρωτεΐνης) στο αίμα, η οποία είναι απαραίτητη στη διαδικασία πήξης του αίματος (πήξη). Αυτή η πρωτεΐνη είναι γνωστή ως ινωδογόνο ή παράγοντας πήξης Ι. Τα προσβεβλημένα άτομα μπορεί να είναι ευαίσθητα σε επεισόδια σοβαρής αιμορραγίας (αιμορραγίας), ιδιαίτερα κατά τη βρεφική ηλικία και την παιδική ηλικία. Η συγγενής αμφιβρινεξαιμία θεωρείται ότι μεταδίδεται ως αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτηριστικό.

Μάρτιος των γεννητικών ελαττωμάτων του Dimes Foundatio. 1275 Mamaroneck Avenu; White Plains, ΝΥ 1060; Tel: (914) 997-448. Φαξ: (914) 997-476. Tel: (888) 663-463. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Askus @ marchofdime; Διαδίκτυο: http: //www.marchofdime; Εθνική Αιμοφιλία Ιδρυτικό; 116 Δυτική 32η Οδός, 11ος Floo; Νέα Υόρκη, NY 1000; ΜΑΣ; Tel: (212) 328-370. Fax: (212) 328-377. Tel: (800) 424-263. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: handi @ hemophili; Διαδίκτυο: http: //www.hemophili; NIH / Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνεύμονος και Αίματος. ταχυδρομείο Κουτί 3010; Bethesda, MD 20892-010; Tel: (301) 592-857; Φαξ: (301) 251-122; Email: nhlbiinfo@rover.nhlbi.nih.go; Διαδίκτυο: http://www.nhlbi.nih.gov/

Αυτή είναι μια περίληψη μιας έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού για τις Σπάνιες Διαταραχές (NORD). Ένα αντίγραφο της πλήρους έκθεσης μπορεί να τηλεφορτωθεί δωρεάν από τον δικτυακό τόπο NORD για εγγεγραμμένους χρήστες. Η πλήρης έκθεση περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων, αιτιών, προσβεβλημένου πληθυσμού, σχετικών διαταραχών, τυποποιημένων και ερευνητικών θεραπειών (αν υπάρχουν) και αναφορών από την ιατρική βιβλιογραφία. Για μια έκδοση πλήρους κειμένου αυτού του θέματος, μεταβείτε στη διεύθυνση www.rarediseases και κάντε κλικ στη βάση δεδομένων “Σπάνιες ασθένειες” στη βάση δεδομένων “Σπάνιες ασθένειες”.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα έκθεση δεν προορίζονται για διαγνωστικούς σκοπούς. Παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το NORD συνιστά τα προσβεβλημένα άτομα να ζητούν συμβουλές ή συμβουλές από τους προσωπικούς τους γιατρούς.

Είναι πιθανόν ο τίτλος αυτού του θέματος να μην είναι το όνομα που επιλέξατε. Ελέγξτε την καταχώριση Συνώνυμα για να βρείτε τα εναλλακτικά ονόματα και τις υποδιαιρέσεις αναπηρίας που καλύπτονται από αυτήν την αναφορά

Αυτή η καταχώρηση ασθένειας βασίζεται σε διαθέσιμες ιατρικές πληροφορίες κατά την ημερομηνία στο τέλος του θέματος. Δεδομένου ότι οι πόροι της NORD είναι περιορισμένοι, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε όλες τις εισόδους στη βάση δεδομένων για τις σπάνιες ασθένειες εντελώς τρέχουσες και ακριβείς. Ελέγξτε με τους οργανισμούς που αναφέρονται στην ενότητα Πόροι για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την διαταραχή.

Για πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με σπάνιες διαταραχές, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό για τις Σπάνιες Διαταραχές στο Π.Ο. Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, τηλέφωνο (203) 744-0100, ιστοσελίδα www.rarediseases ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο orphan @ rarediseases

Τελευταία ενημέρωση: 8/8/200; Copyright 1993, 1999, 2007 Εθνικός Οργανισμός για τις Σπάνιες Διαταραχές, Inc.

 από τον Εθνικό Οργανισμό για τις Σπάνιες Διαταραχές

Συγγενής Αμπινινογοναιμία

Κανένας